Domowa sieć Wi-fi pozwala nam korzystać z łącza internetowego z każdego miejsca w naszym domu, oczywiście w obrębie jej zasięgu. Aby skorzystać z tego udogodnienia należy najpierw skonfigurować swoje połączenie Wi-Fi, jednak wielu użytkowników po wstępnym skonfigurowaniu w ruterze połączenia po kablu z przerażeniem myśli o kolejnym zaglądaniu do panelu rutera. Postaram się wyjaśnić możliwie jak najprościej cały proces.

I. Logowanie do rutera.
   Wpisujemy w oknie przeglądarki adres rutera, w moim przypadku jest to 192.168.1.1 , podajemy login i hasło „admin”,  jednak często adres ten jest inny. Możemy go odczytać na tabliczce znamionowej naszego sprzętu lub z dokumentacji sprzętowej. Jeśli podane wyżej opcje zawiodą możemy odczytać adres w zależności od naszego systemu:

 • W systemie Linux wykonujemy polecenie w terminalu:

> route -n

Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0

 • W systemie Windows Start/Uruchom wpisz " cmd ", a następnie wykonaj polecenie „ arp -a ”.

C:\Users\Admin>arp -a 

Interfejs: 192.168.1.2 --- 0xd
  Adres internetowy      Adres fizyczny      Typ
  192.168.1.254         00-1f-a4-b8-61-71     dynamiczne
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statyczne
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statyczne
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statyczne
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statyczne
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statyczne
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statyczne

 

II. Ustanowienie połączenia Wi-Fi.
Zakładam, że połączenie internetowe po kablu jest ustanowione dlatego pominę ten etap. Opis jak skonfigurować połączenie po kablu zajrzyj tutaj. Po zalogowaniu do rutera TP-Linka.

 • aktywacja połączenia sieciowego polega na przejściu do zakładki Interface Setup/Wireless w pozycji Access point aktywujemy połączenie.
 • wybieramy naszą lokalizację „ Poland ”, a następnie kanał na którym będzie się rozchodził sygnał. Należy uwzględnić występowanie innych sieci znajdujących się w naszym zasięgu, aby możliwie jak najmniej kolidowały ze sobą, gdyż ma to znaczący wpływ na stabilność naszego połączenia.
 • ustawiając siłę sygnału należy mieć na uwadze bezpieczeństwo. Ustawiamy w miarę  potrzeb jak najmniejszą wartość.
 • zmieniamy SSID na własny, czyli nazwę swojej sieci.
 • w opcji Authentication Type wybieramy kodowanie WPA2-PSK i podajemy hasło do naszej sieci.
 •  pozycja Wireless MAC Address Filter służy do weryfikowania dostępu po adresie MAC urządzeń, które mają mieć dostęp do łącza internetowego. Aktywujemy ją. Aby odczytać MAC z urządzenia należy wykonać następujące czynności w zależności od systemu, któremu chcemy udostępnić połączenie:
 • dla Linux wykonujemy polecenie w terminalu:

> ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr d4:be:d9:6f:f6:db  
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:912 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1860 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:634047 (634.0 KB)  TX bytes:204122 (204.1 KB)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1036 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1036 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:97409 (97.4 KB)  TX bytes:97409 (97.4 KB)  

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 84:a6:c8:c8:51:1d  
          inet addr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::86a6:c8ff:fec8:511d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1352693 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:861707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1987997825 (1.9 GB)  TX bytes:78261075 (78.2 MB)

 

 • dla Windows przechodzimy do menu Start/Uruchom, wykonujemy polecenie cmd, a następnie ipconfig.

C:\Users\Admin>ipconfig

Konfiguracja IP systemu Windows
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
   Stan noœnika . . . .  . . . . . . .: Noœnik odłączony
   Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
   Sufiks DNS konkretnego połączenia : pl
   Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::107c:8ac1:6ee6:dc05%13
   Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
   Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Brama domyœlna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
   Stan noœnika . . . .  . . . . . . .: Noœnik odłączony
   Sufiks DNS konkretnego połączenia : pl

 

 • Mac OS X:

Przechodzimy do: Apple menu/System Preferences/Network/Built-in Ethernet/Configure/Ethernet. Lub w terminalu wykonujemy polecenie „ ifconfig ”.

 • Apple iPhone OS przechodzimy kolejno:

Home menu/Settings/General/About/Wi-Fi Address

 • W przypadku Androida:

Home screen/Menu/Settings/About phone/Status/Wi-Fi MAC Address.

III. Bezpieczeństwo połączenia.
-najważniejsza jest zmiana domyślnego hasła do rutera, jeśli jeszcze jej nie zmieniliśmy należy to wykonać przechodzimy do zakładki Maintenance/Administration i zmieniamy hasło dostępu do rutera.
-jeżeli ruter ma taką możliwość należy odszukać opcje Remote Access ustawiamy na Disabled (chyba, że potrzebujemy) i druga opcja Wireless Access Web: diable, która służy do wyłączenia dostępu do panelu konfiguracyjnego rutera poprzez połączenie bezprzewodowe.

IV. Pozostaje już tylko ustawienie połączenia w naszym systemie, które sprowadza się najczęściej do podłączenia karty sieciowej Wi-Fi, a następnie przejścia do Menedżera sieci, odszukanie naszej nazwy, którą nadaliśmy i we właściwościach podanie hasła dostępu. W razie potrzeby należy zaznaczyć opcję automatycznego łączenia z tą siecią.

Go to top