System plików w systemie GNU/Linux jest uporządkowany według pewnych reguł. W katalogu głównym: / ( „Root” ) niewskazane jest umieszczanie dodatkowych plików typy: muzyka, dokumenty. Nie uszkodzi to naszej dystrybucji, lecz jest to łamanie zasad panujących wśród użytkowników. Dzięki temu system jest przejrzysty i dość łatwo można odszukać w nim dowolny plik.

 

 

ROOT – znajdują się w nim ustawienia użytkownika root, dostęp do tego katalogu ma tylko administrator systemu.

BIN – znajdują się w nim pliki binarne najbardziej podstawowych narzędzi systemowych ( ping, grep, cp, ls, ps). Są to polecenia używane przez wszystkich użytkowników systemu, których

nie należy wykonywać z poziomu super użytkownika.

BOOT – znajdziemy w nim pliki niezbędne do uruchomienia systemu ( pliki bootloadera,

jeśli używamy GRUB, initrd, kernel, vmlinux ).

DEV– pliki, odnoszące się do urządzeń, za ich pomocą system komunikuje się z urządzeniami ( urządzenia podpięte pod USB: /dev/tty1, /dev/usnbmon0 ) .

ETC – zawiera pliki konfiguracyjne, wymagane przez wszystkie programy, wliczając

do nich ustawienia systemowe ( /etc/NetworkManager, /etc/alsa ) .

HOME – katalog ten, ma dwa zadania znajdziemy w nim pliki określające ustawienia każdego użytkownika. Przeznaczony jest też do zapisywania danych: dokumentów, obrazów, muzyki

oraz filmów.

LIB – znajdują się w nim pliki bibliotek, zawierające funkcje wykonywane przez różne programy ( libip4tc.so.0.0.0, libnss_mdns6_minimal.so.2 ) .

MEDIA - uchwyt do nośników wymiennych ( /media/cdrom, /media/ floppy ) .

MNT – podobnie jak katalog /Media, montowane są tutaj dyski ( w niektórych dystrybucjach dyski są montowane w / Media ) .

PROC – wirtualny system plików, z informacjami na temat aktualnie uruchomionych procesach, jak też innych zasobów systemowych ( /proc/uptime, /proc/cpuinfo ) .

SBIN – podobnie jak /bin, z tą różnicą, że znajdują się w nim pliki wykonywalne poleceń,

do których dostęp ma tylko administrator systemu.

SYS – pliki systemowe.

TMP – pliki tymczasowe. Pliki, w tym katalogu są usuwane po ponownym uruchomieniu systemu.

USR– znajdują się w nim, dodatkowe programy umożliwiające pracę zwykłemu użytkownikowi systemu.

VAR - znajdują się w nim piki systemowe, których zawartość często się zmienia:

logi systemowe (/var/log).

pakiety i pliki bazy danych ( /var/lib ) .

wiadomości e-mail (/var/mail ).

kolejka wydruku ( /var/spool ) .

Go to top