Ostatnio na stronie opublikowałem sposób na reset hasła roota, aby uzyskać dostęp do konta administratora. Tym razem pokażę inny sposób polegający na edycji wpisów podczas startu systemu. Nie potrzebujemy do tego żadnej dystrybucji Linux-a Live.

Najpierw resetujemy nasz system.

   Podczas startu naciskamy klawisz „Esc”, spowoduje to zatrzymanie wczytywania systemu i wyświetlenie opcji programu rozruchowego GRUB. Wybieramy z niego system, do którego chcemy uzyskać dostęp, a następnie naciskamy klawisz „E” na klawiaturze. Po przejściu do edycji wpisu odnajdujemy ciąg znaków:

Reset hasła

Edytujemy go dopisując:

rw init=/bin/bash

Cały wpis powinien wyglądać mniej więcej tak:

Edycja Grub

Po wprowadzeniu zmian naciskamy kombinację klawiszy „Ctrl+X” powodując uruchomienie wpisu i przejście do trybu tekstowego. Teraz najważniejsze, zmiana hasła na nowe. Wydajemy komendę:

>passwd nazwa_użytkownika

Podajemy hasło i potwierdzamy.

Reset systemu.

>reeboot -f

Po tej operacji możemy już korzystać z nowego hasła administratora.

Go to top