Virtualbox jest oprogramowaniem służącym do stawiania wirtualnych systemów. Znakomicie nadaje się do testowania systemów lub softu, którego z przyczyn bezpieczeństwa nie chcemy instalować na naszym systemie gospodarza.

  I. Instalacja virtualboksa. Pobieramy paczkę virtualboksa ze strony projektu ważne jest aby wersja virtualboksa zgodna była z pakietem Guest Addition, którą również pobierzemy. Niezalecana jest instalacja z repozytoriów, ponieważ najczęściej znajdziemy tam starą wersję programu. Nadajemy naszej paczce instalacyjnej prawo do wykonania jako program. W terminalu przechodzimy do katalogu, w którym zapisany jest nasz plik instalacyjny i wydajemy polecenie:

sudo chmod a+x nazwa_pliku

nazwa_pliku - jest nazwą programu

Instalujemy pakiet poleceniem

sudo ./nazwa_pliku

Aby nasz program działał poprawnie należy dodać siebie do grupy vboxusers. Zamiast „nazwa_użytkownika” wstaw swoją nazwę użytkownika.

Tworzymy grupę vboxusers

sudo groupadd vboxusers

Dodajemy swojego użytkownika do tej grupy

sudo usermod -G vboxusers -a nazwa_użytkownika

Możemy sprawdzić, czy nasz użytkownik został dodany do grupy

groups nazwa_użytkownika

   Instalujemy dodatkowy pakiet Guest Additions, który odpowiada za korzystanie ze współdzielonych folderów, urządzeń USB, czy płynnego przejścia myszy między systemami gospodaż/gość. Podczas instalacji pakietu z repozytoriów jak też różnych innych źródeł program nie działał poprawnie dlatego zalecam instalację z tej strony. Pobieramy pakiet zgodny z naszą dystrybucją, oraz o tym samym numerze wersji, co paczka pierwszego pakietu, następnie instalujemy go.

 

Odpalamy program z poziomu konsoli, aby sprawdzić, czy nie brakuje któregoś z pakietów. Najczęściej musimy doinstalować ręcznie brakujący pakiet. Ostatnio spotkałem się także z błędem Can not get ibus-daemon's recepte jak go rozwiązać znajdziemy tutaj.

Po tej instalacji możemy skonfigurować urządzenia USB oraz współdzielone katalogi. Najpierw jednak utworzymy nową maszynę.:

Klikamy „New”.

Podajemy nazwę naszej nowej maszyny.

Wybieramy Typ zamierzamy instalować system Linux, a więc tą opcję wybieramy.

Wybieramy Wersję jeśli nasza dystrybucja nie znajduje się na liście wybieramy Other Linux i klikamy Dalej.

Teraz wybieramy maksymalną wielkość pamięci RAM jaką może operować nasz wirtualny system.

Wybieramy jaki dysk wirtualny chcemy wykorzystać:

  • Do not add a virtual hard drive – pomija tworzenie wirtualnego dysku,
  • Create a virtual hard drive now – tworzy wirtualny dysk ( zalecane ),
  • Use an existing virtual hard drive file – korzystanie z utworzonego wcześniej dysku.

Wybieramy format pliku naszego dysku wirtualnego ( zalecane jest pozostawienie VDI )

 Storage on physical hard drife. Teraz możemy określić w jaki sposób ma zostać przydzielana wielkość partycji zalecane jest pozostawienie Dynamically allocated, czyli dynamiczne przydzielanie partycji co oznacza zwiększanie zajętości dysku w miarę zwiększania ilości plików znajdujących się na dysku do wielkości maksymalnej, którą określiliśmy podczas tworzenia naszej nowej maszyny.

File location and size – możemy zmienić lokalizację naszej partycji na inną jak też możemy zmienić maksymalną wielkość partycji. Jeśli w poprzedniej opcji wybraliśmy Dynamically allocated, to proponuję teraz zwiększyć wielkość maksymalną co nie wpłynie na naszą powierzchnię HDD na maszynie gospodarza, a zabezpieczy nas przed przepełnieniem dysku wirtualnego.

Przechodzimy do ustawień /USB, zaznaczamy kontroler USB 2.0 i po prawej stronie dodajemy do listy filtrów nasze urządzenie (np. pendrive) podpięte pod USB. Przełączamy się pomiędzy maszyną gospodarza/gościa odznaczając ptaszkiem na dolnym pasku naszego wirtualnego systemu.

Kolejnym udogodnieniem są wspóldzielone katalogi które również konfigurujemy w ustawieniach Współdzielone katalogi wybieramy ścieżkę do naszego katalogu, jego nazwę oraz zaznaczamy auto montowanie co spowoduje automatyczne montowanie naszego katalogu w maszynie gościa.

Pominę tutaj proces instalacji systemu Linux, gdyż znajdziecie to w innym moim poradniku tutaj.

Po instalacji naszego systemu virtualnego sprawdzamy, czy nasz folder współdzielony jest widoczny na maszynie gościa. Znajdziemy go w:

 /media/sf_nasza_nazwa

nasza_nazwa - podajemy nazwę współdzielonego folderu utworzonego na systemie gospodarza

 

Aby odinstalować oprogramowanie wydajemy polecenie

sudo ./Virtualbox-4.3.12-93733-Linux_amd64.run uninstall

 

Go to top