Jak odzyskać hasło administratora systemu linux. Chciałbym przedstawić sposób jak zrestartować hasło administratora i utworzyć nowe nie mając uprawnień administratora i nie znając starego hasła do systemu.

   Do przeprowadzenia tej operacji będziemy potrzebowali live cd lub bootowalnego pendrive. Odpalamy system z płyty lub pamięci masowej i odszukujemy plik shadow w katalogu głównym. Znajdziemy go ukrytego w katalogu /etc/shadow. Otwieramy go jako administrator w formie pliku tekstowego. Odnajdujemy nazwę konta administratora i zaznaczamy tekst od dwukropka do kolejnego dwukropka, który usuwamy, zapisujemy.

   Następnym krokiem jest uruchomienie systemu z dysku klikając jedynie w nazwę użytkownika. Otwieramy terminal wpisując polecenie:

>passwd

   Podajemy noewe hasło, potwierdzamy.

Od tej pory możemy korzystać z naszego nowego hasła administratora systemu.

Go to top