Regulamin serwisu MANIAK.INFO.PL na dzień 1.09.2013 r.

1 Postanowienia ogólne.

 • Korzystanie z serwisu MANIAK.INFO.PL oznacza akceptację regulaminu.

 • Rejestracja w serwisie MANIAK.INFO.PL jest darmowa i dobrowolna.

 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania treści niniejszego regulaminu wraz z jego uaktualnieniami.

2 Treści zawarte w serwisie.

 • Administratorzy oraz moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie przez użytkowników. Nie odpowiadają również za szkody i straty poniesione na skutek wykorzystania treści umieszczonych w serwisie.

 • Użytkownik zamieszczając treści na stronach serwisu zgadza się jednocześnie na nieodpłatne opublikowanie i udostępnianie ich innym użytkownikom serwisu.

 • Zabronione jest umieszczanie treści lub informacji nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd oraz takich, które naruszają polskie prawo.

 • Zabrania się łamania praw autorskich lub umieszczania treści wulgarnych, obraźliwych itp.

 • Zabrania się umieszczania treści o charakterze reklamowym bez wyraźnej zgody administratora serwisu MANIAK.INFO.PL .

 • Administrator ma prawo do moderowania (przenoszenia, edycji oraz usuwania) tematów i wątków bez podania przyczyn swoich decyzji.

3 Rejestracja i dane użytkowników.

 • Zarejestrowanie się oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

 • Zarejestrowanie się oznaczawyrażenie zgody na otrzymywanie drogą mailową ważnych informacji dotyczących serwisu.

 • Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane wyłącznie do realizacji serwisu i nie będą nikomu udostępniane z wyjątkiem odpowiednich organów z przyczyn nakazanych przez prawo.

 • Za złamanie regulaminu grozi czasowa blokada konta lub jego całkowite usunięcie.

4 Postanowienia końcowe.

 • Żadna część serwisu (teksty, zdjęcia, pliki, itp.) nie może być powielana lub rozpowszechniana bez zgody administratora.

 • W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia regulaminu, złamania prawa lub działań powodujących destabilizację serwisu lub utrudniania jego pracy administrator może podjąć działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

 • Regulamin będzie aktualizowany w miarę potrzeb, a o wszystkich zmianach zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani przez e mail. Informacje dotyczące zmian będą również umieszczane na stronie głównej portalu. Po aktualizacji regulaminu użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z jego treścią.

Go to top